ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ--ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ